Information

 

ÅBNINGSTIDER

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag - Søndag
Lukket

Vigtig information

Afbud bedes meddelt senest 24 timer før behandling, så vi har mulighed for at indkalde en ny patient.


Ved for sent eller manglende afbud kan der opkræves et gebyr.


Udeblivelse
Ved udeblivelse fra en behandling kan der opkræves et gebyr på 180 kr.

Sundhedsforsikringer

Vi samarbejder med alle sundhedsforsikringer.


Læs mere

GDPR

Klinikken arbejder efter reglerne for persondataforordringen. 


Der kan rettes henvendelse til klinikken hvis der er spørgsmål.

Aktindsigt

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem.


Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal

Utilsigtet hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information


Rapportér utilsigtede hændelser

Patientererstatning og klagevejledning

Patienterstatningen er den myndighed i Danmark, som afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de er kommet til skade i sundhedsvæsnet eller har fået bivirkninger ved medicin.


Du kan læse mere om på patienterstatningen og anmelde skade her.