Vederlagsfri fysioterapi 

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. 

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, således at den også kom til at omfatte personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. 

Vederlagsfri fysioterapi med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: * Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten

  • Personen har et svært fysisk handicap

  • Tilstanden er varig

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom

  • Tilstanden er varig

  • Personen har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom

Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Diagnoser
Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

1. Medfødte eller arvelige sygdomme

2. Erhvervede neurologiske sygdomme

3. Fysiske handicap som følge af ulykke

4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

Diagnoser og tilstande der ikke er omfattet af ordningen
Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende diagnoser udgør de vigtigste og største diagnosegrupper/tilstande, som ikke er omfattet af ordningen: Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme fx KOL. Funktionsnedsættelse, som følge af generel udviklingshæmning, alder eller smerter alene, er ikke omfattet af ordningen.

Diagnose liste

HENVISNING FRA LÆGE
Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, januar 2019, herunder den dertil hørende diagnoseliste.  Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi (kort vejledning til henvisende læger), januar 2019.

SE DESUDEN
Sundhedsloven
Bekendtgørelse nr. 710 af 27/06/2008 om tilskud til fysioterapi Vejledning nr. 9538 af 2. juli 2018 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner