Behandlingsplan

Med vores fysioterapeutiske behandling, vil vi være med til at forbedre din livskvalitet – vi har fokus på kroppens funktioner og sundhedsfremme. Kort fortalt betyder det at vi arbejder med at forebygge, rehabilitere eller træne hen imod dine mål. Det kan både handle om smerter, nedsat funktionsevne eller risikofaktorer indenfor sundhed. Hos Gilleleje Fysioterapi tager vi udgangspunkt i netop din problemstilling.

Den første behandlingsgang består derfor af en grundig undersøgelse, som har til formål at afklare hvilke problemområder, du skal arbejde med.

Her spørger vi ind til dine symptomer, og de begrænsninger du er udfordret af, og hvordan de påvirker dig i din hverdag. Det gør vi for at forstå problemerne i sin helhed.

Når vi har afklaret problematikken udvælger vi en række test, som skal være med til at vurdere dine funktionelle begrænsninger. Det kan være i forhold til bevægelse, styrke, koordination og smerte.

Ud fra den samlede viden laver vi en konklusion og en behandlingsplan efter dine mål.

I behandlingsforløbet vil der ofte indgå træningsøvelser, som du kan lave både i dit hjem og på klinikken. Vævsbehandling (massage, mobilisering, stræk og lignende) kan i nogle tilfælde være relevant.

I de opfølgende behandlinger/træninger vil der løbende evalueres på behandlingsplanen ved hjælp af en række tests.

På klinikken er der en høj grad af specialisering både inden for trænings- og behandlingmetoder, som du kan læse mere om her. (link)