Idrætsfysioterapi 

Akut
Ved akutte skader kan idrætsfysioterapeuten vurdere skadens omfang og tilrettelægge det videre forløb. Idrætsfysioterapeuten vurderer, om det er en skade der kan behandles af fysioterapeuten selv eller om den bør tilses af en læge eller ortopædkirurg. Fysioterapeuten lægger en behandlingsplan og informerer om det typiske forløb for idrætsskaden.

Sub-akutte
Når den værste hævelse er faldet, vil idrætsfysioterapeuten kunne fremme ophelingen af det skadede væv. Desuden igangsættes aktuelle øvelser for at fremme helingen og genoptræningen af den skadede struktur. Eventuelt behandles skaden med laser, shockwave, ultralyd eller bløddelsbehandling for at fremme helingstempoet.

Genoptræningen
Når skaden er helet op, gælder det om, at forebygge at skaden ikke sker igen - eller at der opstår en ny skade pga. kompensation. Idrætsfysioterapeuten kan ud fra analyse af idrætsgrenens særlige krav og den enkelte udøvers biomekanik vejlede om den bagvedliggende grund til skadens opståen. Desuden kan der vejledes om opvarmning, udspænding, træningstilrettelæggelse og træningsudstyr.